søndag 11. april 2010

Det store spranget - hvordan starte egen bedrift

En gründer må være trygg på seg selv og åpen for konstruktiv kritikk. For enkelte passer det best å hoppe i det og la veien bli til mens man går. Andre ønsker seg forutsigbarhet og planlegging. Dette avhenger av person og type bedrift. Du må selv avgjøre hvilken vei du vil gå.

Markedsplan
Det er uansett viktig å vite at det ikke nødvendigvis blir slik du tenker det skal bli. Vær derfor åpen for forandringer underveis. Ikke bli fastlåst i et mønster du har satt deg i. Sørg for å hele tiden evaluere deg selv, dine styrker og svakheter, din målgruppe og ditt firma. Hvor er du nå? Hvor er veien du vil gå? Og hvordan skal du komme deg dit? Det er viktig å snakke med andre, for å lære av deres erfaring.
Her er et forslag til markedsplan som du kan bruke. Bruk dette som en slags mal, men følg aldri slike formler slavisk. Det er viktig å tilpasse ethvert råd til ditt foretak og din livssituasjon.

Hvorfor ønsker jeg å bli gründer?
Å drive sin egen virksomhet er ingen enkel oppgave. Selv om du får en større fleksibilitet, står du også overfor et stort ansvar. Er du villig til å påta deg dette ansvaret? Er dine nærmeste villige til å takle utfordringene som rammer dem? Hva er motivasjonen bak ønsket om å starte egen bedrift? Tror du at du er like motivert i nedgangsperioder?

Risiko

De færreste har råd til å spytte inn 100 000 til et nytt foretak. Du må derfor belage deg på at dette vil ta tid. Er du villig til å leve med en lav inntekt i noen år, for å høste inn fremtidig gevinst? Er du også klar over at det eksisterer en risiko om at du ikke lykkes? Hva er i så fall plan B?

Idéfasen
Du har fått en idé til et nytt prosjekt som du ønsker å sette ut i live. På mange måter en spennende opplevelse. Du ønsker å være kreativ, starte noe nytt. Da er det også viktig å tenke konstruktivt. Hvordan satse på ideen? For det første er det viktig at du definerer behovet.
Eksempel:
Hva er problemet? Det finnes ikke noe som beskytter vognen på flyreisen.
Hva er løsningen? Prampack – en egen pose som skal beskytte vognen på reisen, og som kan brukes flere ganger.

1) Hvilken kundegruppe ønsker jeg å satse på?
2) Hvilken opplevelse ønsker jeg å gi kundene?
3) På hvilken måte skal nettopp min idé få et konkurransefortrinn i markedet?
4) Hvilken kapasitet har jeg? Klarer jeg meg alene eller bør jeg involvere flere?

Undersøkelsesfasen

Det er viktig at man på forhånd gjør visse undersøkelser. Dette avhenger selvsagt av hvilken kapasitet man har. De færreste har råd til dyre markedsundersøkelser, men noe research bør man likevel klare å få til. Det er viktig å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen. Finnes det noen begrensninger i forhold til regelverket? Ofte kan det lønne seg å ta en telefon til Innovasjon Norge. De vil gi deg opplysninger om nærmeste rådgivningskontor. For enkelte kan det være fint å møte en rådgiver som man kan drøfte sine tanker med.
Bruk Kreativmamma som et forum der du drøfter din forretningsidé. Å ta i bruk andres råd er gull verdt. Ellers vil jeg anbefale SWOT-analysen, som er ment som en knagg å henge alle utfordringer bedriften møter. Jeg skal forklare modellen nærmere:

Utfordringer på mikronivå, dvs. innad i foretaket

S – Strongnesses – Hva er foretakets sterke sider?
W – Weaknesses – Hva er foretakets svake sider?

Utfordringer på makronivå, dvs. utenfor foretakets kontroll

O – oppurtunities – Hvilke muligheter har vi?
T – threaths – Hvilke trusler møter vi?
Dette er en enkel og praktisk måte å kartlegge virkeligheten, og hvilke utfordringer man møter. Jeg pleier å si til meg selv: det finnes ikke problemer, det finnes bare utfordringer. Dersom du møter et hinder er det din oppgave å finne løsningen.

Markedsanalyse
Det er viktig å ha kjennskap til sitt marked. Dersom man for eksempel skal selge kopimaskiner, vil det være lite lønnsomt med store reklameplakater klistret rundt i byene. Da er det kanskje bedre å sende reklame-mail til enkelte arbeidsplasser du tror ville ha interesse av produktet du skal selge.
Siden de fleste gründere på Kreativmamma har begrensede ressurser, vil vi anbefale å drøfte produktet i enkelte forum eller å innkalle aktuelle kunder til dybdeintervju. Inviter gjerne 8-10 personer, som sier seg villig til å kjøpe produktet/tjenesten din, og ha en hyggelig samtale over en kopp kaffe. Det finnes også mye informasjon, innenfor de ulike bransjene, som man kan finne på nettet. Innovasjon Norge kan også kontaktes for denne type informasjon. Det er også viktig å kartlegge konkurrentene og hvilke utfordringer du møter på denne fronten.

Ellers kan det være lurt å følge med på andre aktører i samme bransje. Hvordan profilerer de sitt produkt / sin tjeneste? En annen idé er å kontakte ulike utdanningsinstitusjoner, for eksempel Handelshøyskolen BI. Studenter innenfor fagene markedsføring, regnskap og annet, har ofte caserelaterte eksamensoppgaver. Kanskje kan noen av disse studentene lage en markedsundersøkelse for deg som en oppgave?
Vær ellers åpen for konstruktiv kritikk fra dine kunder. Dersom du har begrensede ressurser, må du se dine kunder som en ressurs. Innenfor salg sier en at ”vinnerne er de som lager det kundene vil ha og bruker de i utviklingen av produktet/tjenesten”. Sørg alltid for en god kundedialog ved hjelp av mail, brev, telefoner og annet. Spør gjerne kunden om vedkommendes erfaringer på godt og vondt. På denne måten sørger du for å hente inn informasjon fra allerede eksisterende kunder. En kunde formidler gjerne sine erfaringer til nærmeste omgangskrets om sin erfaring med produktet eller tjenesten kunden har valgt. Sørg derfor for å opprettholde god kontakt med dine eksisterende kunder, da dette vil gi deg gratis markedsføring. Det er gull verdt dersom man har knappe ressurser.

Bruk gjerne mediene til å få litt gratis reklame for produktet. Dersom du har et nyskapende produkt på gang, kan det hende at enkelte medier synes det er spennende å lage en sak på produktet ditt. Vær i så fall kritisk til hva du er med på, og ikke delta i noe som kan skremme bort din potensielle kunde.
Viktigst av alt: ikke bruk ressurser, tid eller krefter på ikke-potensielle kunder. Dersom du selger nylonstrømper, hjelper det ikke nødvendigvis med en annonse i Vi Menn.

Planleggingsfasen
I denne fasen setter man opp et budsjett, og lager en forretningsplan. Innholdet i forretningsplanen beskriver grunnlaget for forretningsidéen, formålet med bedriften og hvordan man skal realisere forretningsidéen med minst mulig risiko. Forretningsplanen bygger på objektive fakta og skal gi leseren en realistisk forståelse av de foreliggende mulighetene som finnes. Denne planen skal kunne leses av eksterne aktører, som for eksempel investorer, offentlige kontorer og lignende. Her finner du en fin mal: http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html
Med SWOT-analysen som utgangspunkt har du en fin rettesnor for hva du kan forvente av utfordringer, og du kan basert på dette, legge planer for markedsføring, budsjetter osv. Det er også viktig at man i denne fasen er obs på at forandringer kan komme underveis.
Det er viktig at selskapet registreres i Brønnøysund. Dette kan gjøres via på www.altinn.no. Der vil du finne informasjon om de ulike registreringsformene, og det blir enklere for deg å velge det som passer ditt foretak best.

Inntjeningsfasen
Det er viktig å ikke forvente de store summene i begynnelsen. Undersøkelser viser at en gjennomsnittlig bedrift bruker 5 år på å sørge for en stabil inntjening. Dersom man driver et selskap på kommersiell basis, er det derimot viktig å huske på at inntjeningen til enhver tid er sårbar for konjunkturer av ulike slag. Du kan møte utfordringer som finanskrise, at du får en lang periode med sykdom etc. Det er derfor viktig å kalkulere enkelte risikofaktorer, slik at du ikke tar for store sjanser, og ikke baserer deg på en for stor inntekt i begynnelsen.
De fleste gründerne på Kreativmamma vil starte i det små, og noen er kanskje så heldig å få gründerstipend fra staten. Andre har kanskje også fått investorer med på oppstarten. De aller fleste må nok likevel starte på scratch. Lykke til!

Etableringsfasen

Dersom selskapet ditt er i en god utvikling, og inntjeningen er i ferd med å bli stabil, er det viktig at det innarbeides gode rutiner knyttet regnskap, markedsføring og lignende.

Selg med hjertet!
I Kreativmamma ønsker vi å oppfordre alle gründere til å bevare sitt hjerte i hele prosessen. Vi ønsker å inspirere våre lesere til å drive virksomheten etisk, og at faktorer som miljø, rettferdig fordeling og lokalmiljø blir godt ivaretatt. Se på deg selv som en viktig brikke i samfunnets store puslespill. Du kan med ditt firma utrette noe viktig.

Drømmejobben!
Sørg for å lage en arbeidsplass som blir drømmejobben. En arbeidsplass du kan trives og tilføre dine eventuelle ansatte mye inspirasjon og glede. På samme måte som du skal se dine kunder som en viktig ressurs er også dine ansatte avgjørende for din virksomhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar