søndag 11. april 2010

Gründer - svindler eller verdiskaper?

Forfatter: Anne Morkemo

Så sent som i 1986 stod det i Kunnskapsforlagets fremmedordbok følgende definisjon på gründer: ”grunnlegger av forretningsvirksomhet (oftest i nedsettende betydning), person som starter et svindlerforetak” . Har gründerne utelukkende økonomiske motiv og kun ønsker om å skape verdier i form av penger, eller er dette gamle myter som er helt feil?

Jeg tror det er svært få gründere og andre som kjenner seg igjen i denne definisjonen i dag. Heldigvis har synet på gründere endret seg betraktelig, og i dag kan en være stolt over å si at en er gründer. Benevnelsen gründer henger også ofte igjen i omtalen av en person mange år etter en startet opp en forretningsvirksomhet.

Hva gründer egentlig betyr
Opprinnelsen til gründer er tysk og kommer fra grunnleggingen av keiserriket, da stor økonomisk vekst ga rom for spekulative investeringer. Videre sier nettstedet Wikipedia.org dette om gründer:

-         Organiserer og styrer et foretak, vanligvis med en betydelig grad av initiativ og risiko
-         Beslutningstaker pga årvåkenhet overfor hittil ubemerkede økonomiske sjanser
-         Bruker tilgjengelige ressurser på nye måter
-         Påtar seg ansvar, risiko, og ledelse av et selskap ved egen eller lånt kapital
-         Påtar seg risiko og usikkerhet som er forbundet med et økonomisk samfunn

Og det stemmer i alle fall mye overens med min opplevelse og forståelse av hva en gründer er, eller kan være. I tillegg er det selvfølgelig og heldigvis mye mer den enkelte kan legge i sin gründerrolle.

Motiver for å bli gründer
Undersøkelser viser at gründere i Norge har i dag forskjellig motivasjon for å starte egen bedrift eller foretak. Ernst & Young gjorde en undersøkelse i Norge i 2006 som blant annet viste at kun 15 % av de som hadde startet opp noe hadde inntektsøkning som hovedmotivasjon!

Hele 85 % hadde altså andre motiver for å starte opp – og det var IKKE et sterkt ønske om å svindle og bedra. Fire av ti hadde et ønske om å være sin egen arbeidsgiver, mens tre av ti svarte det å realisere en god idé var deres drivkraft. Jeg kjenner meg igjen i begge de to sistnevnte kategoriene, og det tror jeg mange flere også gjør.

Med dette håper jeg at alle kan være seg bekjent av å kalle seg gründer, eller ha det som et mål og fremtidig drøm! Det å være gründer er også kjønnsnøytralt selv om benevnelsen ofte er forbeholdt menn, og med rette – det er flest menn som er gründere. Men dette skal vi nå gjøre noe med. Stå på!

1 kommentar:

 1. Hallo,

  Vi er her igjen for å kjøpe nyre for våre pasienter og de har avtalt å betale god sum penger til alle som ønsker å donere en nyre for å redde dem og så. Hvis du er interessert i å være en donor eller du vil redde et liv, Du skal skrive oss på e-posten nedenfor.

  Dette er en mulighet for at du skal være rik ok, vi forsikrer og garanterer deg 100% sikker transaksjon med oss, alt vil bli gjort i henhold til lovgivende nyredonorer.
  Så kast bort ikke mer tid, vennligst skriv oss på irruaspecialisthospital20@gmail.com

  Irrua-spesialistundervisningssykehus.

  SvarSlett